Onze trainers

Maak kennis met onze trainers

Arrien van Prooijen de Jong

Oncologieverpleegkundige, HBO docent aan de Academie Gezondheidszorg op de Hogeschool Ede(CHE) en Radboud zorgacademie te Nijmegen.  Mastergraad behaald in de Contextuele Benadering en Contextueel therapeut. Ik heb Verlies- en rouwkunde gestudeerd aan de Universiteit van Leuven en onderzoek gedaan naar de effecten van kanker in het gezin, in relaties. En hier vertel ik graag over! Wetenschap verbinden met de praktijk van alle dag. Hoe mooi is dat!

In mijn begeleiding van mensen met kanker (Care for cancer)raak ik elke keer weer in verwondering hoe belangrijk het liefdevolle netwerk is voor de client. Het onderzoeken hoe mensen voor elkaar van betekenis kunnen zijn is belangrijk tijdens het ziekzijn. Het vermogen tot aanpassen aan de veranderende omstandigheden is een ingewikkeld proces. Iemands levensgeschiedenis, de vroegkinderlijke ervaringen spelen een belangrijke rol. Dit begrijpen, het verhelderen en meelopen in het ziekteproces is voor mij het mooiste van mijn werk.  Hier vertel ik graag over en ik wil je meenemen in de relationele ethische werkelijkheid van de client, de wetenschap van  psychologie, neurobiologie, filosofie en sociologie. Zodat je taal krijgt voor processen en je de client en zijn partner, het gezin, beter kan begrijpen. Want kanker heb je nooit alleen, altijd samen!

Ivonne Oomen

Naast mijn werk als trainer bij de Care Academy, ben ik consulent bij Care For Cancer, oncologieverpleegkundige en consulent seksuologie. Vanuit deze functie ben ik werkzaam bij revalidatie centra Eindhoven en Tilburg. Tevens verzorg ik gastlessen op de Fontys hogeschool Eindhoven over Seksualiteit en Kanker.

Nicolien van Rooij

27 jaar werkzaam in de oncologie als verpleegkundige en als trainer, een mooi werkveld. Ik heb veel geleerd en ik vind het fijn om mijn kennis en ervaringen te delen met mijn vakgenoten. Ik werk als verpleegkundig consulent en bentevens werkzaam als trainer in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis en sinds de oprichting in 2017 ook bij de Care academy. Als consulent bij Care for cancer kan ik mensen met kanker ondersteuning bieden en handvatten geven in een onzekere periode waarin ze alle grip verliezen.

Ik vind het fantastisch om collega’s mee te nemen in mijn expertise en ze daarmee handvatten te geven voor hun ondersteuning aan patiënten. Hoe meer kennis een verpleegkundige heeft, hoe beter de begeleiding kan aansluiten. Als hulpverlener maak je het verschil! Patiënten met kanker voelen zich vaak verloren in een heftige fase van hun leven. Kanker heeft een enorme impact. Ze zijn op zoek naar het weer oppakken van eigen regie. Er is een mooi model kan jou als hulpverlener kan helpen om met de patiënt op zoek te gaan naar handvatten, kennis en inzicht om zo de eigen regie weer op te pakken. In de workshop gaan we aan de slag met dit model en ga je met handvatten naar huis.

Gerda Kort

Ik ben coach/palliatief verpleegkundige, rouwtherapeut en trainer van de methode Familiezorg.
In mijn werk begeleid ik niet alleen ernstig zieke mensen maar vaak ook hun familieleden. Daarbij merk ik iedere keer dat de diagnose kanker voor veel patiënten en hun dierbaren een verlieservaring betekent. Voor alle betrokkenen een ingrijpend gebeuren in hun leven.

Ik vind het leuk om achtergrondkennis over rouw te bieden maar vooral ook om ervaringen uit te wisselen. Voor zorgverleners kan de zorg voor kankerpatiënten en hun naasten een impact hebben in het persoonlijk leven waarbij het goed is om dit met vakgenoten te delen.

Workshop:
Kanker en werken

Machteld de Bont

Machteld de Bont is mede oprichter en directeur van de Care Academy. Zij is verantwoordelijk voor het aanbod en werkt samen met het team van trainers van de Care Academy aan het verbreden en verdiepen van bestaande workshops, als ook het ontwikkelen van nieuwe trainingen.

Tevens is Machteld directeur van Care in company, een adviesorganisatie gericht op ondersteuning bij verzuimmanagement bij kanker. Zij is werkzaam als adviseur en trainer op het vlak van kanker en werk.

De workshop kanker en werk heeft ze samen met oncologieverpleegkundigen en patiënten ontwikkeld.

Mocht u ideeën hebben voor workshops, neemt u dan contact op met info@care-academy.nl of bel Machteld op 06-51179637