Onze trainers

Maak kennis met onze trainers

Arrien van Prooijen de Jong

Oncologieverpleegkundige, HBO docent aan de Academie Gezondheidszorg op de Hogeschool Ede(CHE) en Radboud zorgacademie te Nijmegen.  Mastergraad behaald in de Contextuele Benadering en Contextueel therapeut. Ik heb Verlies- en rouwkunde gestudeerd aan de Universiteit van Leuven en onderzoek gedaan naar de effecten van kanker in het gezin, in relaties. En hier vertel ik graag over! Wetenschap verbinden met de praktijk van alle dag. Hoe mooi is dat!

In mijn begeleiding van mensen met kanker (Care for cancer)raak ik elke keer weer in verwondering hoe belangrijk het liefdevolle netwerk is voor de client. Het onderzoeken hoe mensen voor elkaar van betekenis kunnen zijn is belangrijk tijdens het ziekzijn. Het vermogen tot aanpassen aan de veranderende omstandigheden is een ingewikkeld proces. Iemands levensgeschiedenis, de vroegkinderlijke ervaringen spelen een belangrijke rol. Dit begrijpen, het verhelderen en meelopen in het ziekteproces is voor mij het mooiste van mijn werk.  Hier vertel ik graag over en ik wil je meenemen in de relationele ethische werkelijkheid van de client, de wetenschap van  psychologie, neurobiologie, filosofie en sociologie. Zodat je taal krijgt voor processen en je de client en zijn partner, het gezin, beter kan begrijpen. Want kanker heb je nooit alleen, altijd samen!

Ivonne Oomen

Naast mijn werk als trainer bij de Care Academy, ben ik consulent bij Care For Cancer, oncologieverpleegkundige en consulent seksuologie. Vanuit deze functie ben ik werkzaam bij revalidatie centra Eindhoven en Tilburg. Tevens verzorg ik gastlessen op de Fontys hogeschool Eindhoven over Seksualiteit en Kanker.

Nicolien van Rooij

27 jaar werkzaam in de oncologie als verpleegkundige en als trainer, een mooi werkveld. Ik heb veel geleerd en ik vind het fijn om mijn kennis en ervaringen te delen met mijn vakgenoten. Ik werk als verpleegkundig consulent en bentevens werkzaam als trainer in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis en sinds de oprichting in 2017 ook bij de Care academy. Als consulent bij Care for cancer kan ik mensen met kanker ondersteuning bieden en handvatten geven in een onzekere periode waarin ze alle grip verliezen.

Ik vind het fantastisch om collega’s mee te nemen in mijn expertise en ze daarmee handvatten te geven voor hun ondersteuning aan patiënten. Hoe meer kennis een verpleegkundige heeft, hoe beter de begeleiding kan aansluiten. Als hulpverlener maak je het verschil! Patiënten met kanker voelen zich vaak verloren in een heftige fase van hun leven. Kanker heeft een enorme impact. Ze zijn op zoek naar het weer oppakken van eigen regie. Er is een mooi model kan jou als hulpverlener kan helpen om met de patiënt op zoek te gaan naar handvatten, kennis en inzicht om zo de eigen regie weer op te pakken. In de workshop gaan we aan de slag met dit model en ga je met handvatten naar huis.

AnneMarie Kuijs

Met passie heb ik me de afgelopen 25 jaar in verschillende functies ingezet in de zorg voor mensen met kanker. Ik heb mogen leren van collega’s en van de patiënten die ik mocht ontmoeten.

In de loop van de tijd heb ik me ontwikkeld tot trainer/coach. Het ontwikkelen en verzorgen van trainingen die aansluiten bij de praktijk, je even stil laten staan om van daaruit een stap te maken in je professionele ontwikkeling is mijn doel.
Immers je professionele identiteit gaat over de verhouding tot jezelf en de verhouding tot anderen.
In verschillende ziekenhuizen verzorg ik trainingen, intervisie en coaching aan artsen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen.

Rouw is een groot thema en binnen de oncologie op veel facetten. Hoe ga je om met verlies en rouw, wat betekent het voor jou, als mens, als professional en hoe kan je je verhouden tot de ander als daar veel verlies en rouw is.

Kortom een prachtig thema om met elkaar in te duiken.

Paula Bakhuis

Gezondheid en alles daar omheen is zo’n onuitputtelijk boeiend onderwerp! Uiteindelijk gaat het vooral om kwaliteit van leven. En omgaan met de uitdagingen. Communicatie speelt wat mij betreft een cruciale rol. Daarover schreef ik het boek Sterkte met je tumor! communicatietips bij kanker. (2015)

Al 25 jaar schrijf ik over alles waar een mens beter of gezonder van wordt.
In mijn trainingen over communicatie bij kanker komt alles bij elkaar: mijn passie voor communicatie, taal en gezondheid. Plus de vele gesprekken en interviews met mensen die de diagnose kanker hebben gehad, hun naasten en de professionals daaromheen.

Kanker raakt ons allemaal. Het maakt de gesprekken intenser, gevoeliger, soms moeilijk. Bovendien is de situatie vaak zeer veranderlijk, wat van alle betrokkenen veerkracht vereist.
In mijn workshops komt vooral het HOE aan de orde. Hoe geef je ergens woorden aan en wat hebben die voor impact op de ander? Hoe breng je steun en hoop in een gesprek? Kun je empathisch luisteren zonder over je grenzen te gaan? En durf je echt stil te staan bij alle emoties die zich aandienen? Het gaat over empathisch luisteren, stil zijn, vragen stellen en bewust-zijn.

De workshops Communicatie bij Kanker hebben verschillende deelonderwerpen, die steeds nauw aansluiten op het actuele trainingsaanbod van de Care Academy. In live workshops werk ik zo nodig samen met een extra communicatietrainer en trainingacteurs.
Er is geen goed of fout, geen do’s en don’ts. Ik noem het liever tools & taal.
Mijn hoop is dat zorgverleners en hun cliënten of patiënten er beiden beter van worden.

Machteld de Bont

Machteld de Bont is mede oprichter en directeur van de Care Academy. Zij is verantwoordelijk voor het aanbod en werkt samen met het team van trainers van de Care Academy aan het verbreden en verdiepen van bestaande workshops, als ook het ontwikkelen van nieuwe trainingen.

Tevens is Machteld directeur van Care in company, een adviesorganisatie gericht op ondersteuning bij verzuimmanagement bij kanker. Zij is werkzaam als adviseur en trainer op het vlak van kanker en werk.

De workshop kanker en werk heeft ze samen met oncologieverpleegkundigen en patiënten ontwikkeld.

Mocht u ideeën hebben voor workshops, neemt u dan contact op met info@care-academy.nl of bel Machteld op 06-51179637

Workshop:
Kanker en werken